Representació Municipal a Òrgans Col·legiats

La Corporació municipal es troba representada en diferents òrgans col·legiats, tant d’organismes d’àmbit municipal com supramunicipal, amb la finalitat de representació pública i/o per al desenvolupament de serveis de manera conjunta. 

La representació municipal en aquests òrgans és delegada als diferents Regidors i Regidores de la Corporació.

Els i les representants de l’Ajuntament de Sant Quirze de Besora en els diferents òrgans amb participació municipal són els que segueixen a continuació:

Òrgans municipals:

Llistat de representants públics a ens o entitats l’àmbit dels quals és el municipi de Sant Quirze de Besora.

1. Consell municipal escolar 

 • Titular: Sra. Josepa Esquerrà Areñas, Regidora d ́Educació
 • Suplent: Sra. Cristina Oteisa Sanchez, Regidora de Joventut.

2. Consell escolar de l'escola Segimon Comas

 • Titular: Sra. Cristina Oteisa Sanchez, Regidora de Joventut
 • Suplent: Sra. Josepa Esquerrà Areñas, Regidora d ́Educació.

3. Consell Escolar de l'INS Bisaura 

 • Titular: Sra. Josepa Esquerrà Areñas, Regidora d ́Educació
 • Suplent: Sra. Cristina Oteisa Sanchez, Regidora de Joventut.

4. Consell escolar de la llar d'infants "Els Quirzets"

 • Titular: Sra. Josepa Esquerrà Areñas, Regidora d ́Educació,
 • Suplent: Sra. Cristina Oteisa Sanchez, Regidora de Joventut.

5. Comissió de menjador de l'escola Segimon Comas 

 • Titular: Sra. Josepa Esquerrà Areñas, Regidora d ́Educació,
 • Suplent: Sra. Cristina Oteisa Sanchez, Regidora de Joventut.

6. Comissió de festes 

 • Titular: Sr. Gerard Puig Carmona, Regidor de Festes
 • Suplents: Sra. Cristina Oteisa Sanchez, Regidora de Joventut i Joan Mendo Toll, 1r Tinent d’alcalde.

7. Consell de la residència assistida municipal

 • Titular: Sra. Josepa Esquerrà Areñas, Regidora d ́Educació, i com a suplent: Sr. David Solà Rota, Alcalde-President.
 • I un representant del Grup JuntsxSantQuirze a proposta d’aquest grup: Sra. Laia Solsona Romeu. 

Òrgans supramunicipals:

Llistat de representants públics a ens o entitats l’àmbit dels quals sobrepassa el municipi de Sant Quirze de Besora.

1. Parc Comarcal del Castell de Montesquiu 

 • Sr. David Solà Rota – Alcalde
 • Suplent: Sr. Joan Mendo Toll – 1r. Tinent d’Alcalde

2. ADF Bisaura i Associació de propietaris forestals de la Serra de Bellmunt-Collsacabra 

 • Sr. Joan Mendo Toll – 1r. Tinent d’Alcalde
 • Suplent: Sr. David Solà Rota – Alcalde

3. Consorci del Ter

 • Sr. David Solà Rota – Alcalde
 • Sr. Arnau Bosch Barnils – Regidor de Medi Ambient 

4. Associació Leder Ripollès Ges Bisaura 

 • Sr. David Solà Rota – Alcalde
 • Sr. Eloi Masnou Crosas – 3r Tinent d'Alcalde

5. Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura

 • Sr. David Solà Rota – Alcalde
 • Sr. Eloi Masnou Crosas – 3r Tinent d'Alcalde

6. Osona Turisme

 • Sr. Eloi Masnou Crosas – 3r Tinent d'Alcalde
 • Sr. Joan Mendo Toll – 1r. Tinent d’Alcalde

7. Consorci d'Osona de Serveis Socials 

 • Sra. Josepa Esquerrà Areñas – Regidora de Benestar Social
 • Sr. David Solà Rota – Alcalde

8. Agència Local d'Energia d'Osona

 • Sr. Arnau Bosch Barnils – Regidor de Medi Ambient 
 • Sr. David Solà Rota – Alcalde

9. Responsable del Cicle d'Aigua 

 • Sr. Arnau Bosch Barnils – Regidor de Medi Ambient 
 • Sr. David Solà Rota – Alcalde

10. Consell Esportiu d'Osona

 • Sr. Gerard Puig Carmona – Regidor d'Esports 
 • Sr. Arnau Bosch Barnils – Regidor de Medi Ambient 

11. Associació de municipis per l'Energia Pública

 • Sr. Arnau Bosch Barnils – Regidor de Medi Ambient 
 • Sr. David Solà Rota – Alcalde

12. Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat 

 • Sr. David Solà Rota – Alcalde

13. Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 

 • Sr. David Solà Rota – Alcalde

14. Consorci Localret 

 • Sr. David Solà Rota – Alcalde
 • Sr. Arnau Bosch Barnils – Regidor de Medi Ambient 

15. Junta General de SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya MP, S.L.

 • Sra. Josepa Esquerrà Areñas – Regidora de Benestar Social
 • Sr. David Solà Rota – Alcalde

16. Consell Tècnic Assessor de SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya MP, S.L.

 • Sra. Josepa Esquerrà Areñas – Regidora de Benestar Social
Darrera actualització: 27.03.2024 | 10:10
Darrera actualització: 27.03.2024 | 10:10