Sequera

Cada gota compta!


Com ja sabeu ens trobem en una greu situació de sequera a tota Catalunya i les reserves d’aigua embassada i els nivells dels aqüífers de les poblacions de les conques internes estan a mínims històrics. La situació al nostre poble, Sant Quirze de Besora, no és diferent a la resta de poblacions i hem vist minvades les reserves dels pous que ens abasteixen de forma alarmant.

Malauradament, les previsions de pluja per les properes setmanes no semblen esperançadores  i tenint en compte que durant la temporada d’hivern és l’època de l’any amb menys precipitació, es preveu que la situació es pugui complicar encara més en els propers mesos.

De fet, ja hi ha molts pobles actualment que s’han d’abastir diàriament amb camions cisterna , com el cas d’Olost, i és una situació que podríem viure properament al nostre municipi si no hi posem remei.

Enguany, Sant Quirze tenia estipulat una mitjana de consum diari per càpita de 230 litres comptant l’ús domèstic, comercial, industrial, agrícola i ramader. Actualment el consum està essent de 400 litres per persona i dia. Això comportarà que l’Agència Catalana de l’Aigua, organisme públic que supervisa i estipula els límits de consum, properament ens faci arribar una sanció per aquest excés. Aquesta sanció, si finalment arriba, haurà de ser repercutida en les pròximes factures.

Per aquest motiu us fem aquesta pàgina sobre la sequera, perquè sigueu conscients de la situació crítica que estem vivint, ja no només des d’un punt de vista ecològic sinó també econòmic.

Per tot això, us deixem una sèrie de consells per reduir el consum amb la campanya del Consell Comarcal d'Osona campanya "Retalla l'aigua"

Passar a l’estat d’excepcionalitat comporta la limitació de consum global de tot el municipi a 230 litres per habitant i dia. Això no vol dir que cada habitant pugui consumir 230 litres al dia, si no que és un valor que es correspon a tot el consum del municipi, ís industrial, agrícola, ramader o domèstic repartit pel nombre d'habitants del municipi. En el cas de que el municipi superi els 230 l/hab/dia en el total de l’aigua subministrada a la població haurà d’adoptar mesures addicionals de les que determina el propi Pla de Sequera en l’estat d’excepcionalitat per complir aquesta limitació. En el cas de superar aquesta quantitat d’aigua servida l’Agència Catalana de l’Aigua podrà sancionar al municipi.

 

 

 

 

 

A nivell d'usos, l’entrada en excepcionalitat comporta limitacions en l’ús d’aigua d’abastament per a la població que podeu consultar en aquest enllaç, i també totes aquelles limitacions que l’administració local consideri oportunes.

L'estat d’excepcionalitat també comporta limitacions de consum d'aigua segons el tipus d'ús a titulars d'aprofitaments: 

Taula2

La situació referent als recursos hídrics no és bona i pot anar a pitjor. És molt important començar a extremar la reducció dels consums en tots els àmbits (domèstics, industrials, agrícola o ramaders). Bona part de l'aigua que es fa servir a la comarca prové del riu Ter, i la situació no és bona. 

En la següent imatge es poden veure en color verd els nivells del riu Ter l'any 2023, molt per sota del nivell en negre que correspon a l’any 2022 en el qual vam entrar en alerta per sequera, i molt per sota d’anys considerats molts secs. Els nivells actuals del riu Ter no s’havien registrat mai i tampoc s’havien tingut uns consums provinents del riu Ter tan elevats.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observant el nivell del riu Ter i tenint en compte que no es registrarà un augment de cabal pel desgel de la neu perquè a l'hivern no se n'hi ha acumulat, si no plou de manera suficient arribarem a nivells inferiors als de l’estiu passat i podem tenir manca de recursos per poder abastir els diferents municipis. 

Les empreses, com a grans consumidores d'aigua, han d’aplicar mesures d'estalvi. A nivell domèstic, malgrat tenir consums més petits, també podem estalviar perquè cada gota compta.

El Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual Sequera (PES) estableix que aquelles persones que siguin titulars d'aprofitaments d’aigua per a usos que no siguin per a l’abastament a la població (com reg agrícola, ramader, industrials, recreatius que impliquin reg i altres usos recreatius) han de reduir els seus consums en un percentatge establert en el PES, en funció de l’estat de sequera declarat en cada moment. No obstant, el PES ofereix a aquests usuaris la possibilitat de flexibilitzar aquests reduccions presentant un Pla d’estalvi a l’ACA.

Un cop rebut aquest Pla d’estalvi, l'ACA pot resoldre aplicar un percentatge de reducció inferior, un cop analitzades les particularitats de cada ús i les diferents afectacions o interferències que aquests aprofitaments suposen per als abastaments municipals del seu entorn.

 

Darrera actualització: 22.03.2024 | 09:01
Darrera actualització: 22.03.2024 | 09:01