Notícies
  • Incivisme 1 Aquest és el poble que volem?  16.08.2019

    Nosaltres no! I d'acord amb el capítol segon de l'ordenança municipal 56 es pot sancionar amb multes de 60 fins a 750 euros per no utilitzar de forma correcte dels espais, bens i serveis públics.

Més notícies