Comissions informatives vàries

Des de l'ajuntament s'han creat diverses comissions per tractar aspectes de cada regidoria:

Comissió informativa de la concessió de la residència assistida municipal

Aquesta Comissió és integrada pels Regidors Municipals que hagin estat designats, dos del Grup SP-AMUNT i un de JuntsxSantQuirze, i podrà comptar amb participació ciutadana, amb aquelles persones que la Comissió decideixi. Els Regidors del Grup de SP-AMUNT són: Josefa Esquerrà Areñas, Regidora de  Benestar Social, que n'és la Presidenta de la Comissió, David Solà Rota, Alcalde-President. Dita Comissió es convocarà com a mínim una vegada a l’any, i les  vegades que la Comissió decideixi. Disposa de l´objectiu de tractar o informar els assumptes relacionats amb aquesta concessió administrativa.

Comissió informativa de cultura 

Aquesta Comissió és integrada pels Regidors Municipals que hagin estat designats, dos del Grup SP-AMUNT i un de JuntsxSantQuirze, i podrà comptar amb participació ciutadana, amb aquelles persones que la Comissió decideixi. Els Regidors del Grup de SP-AMUNT són: David Solà Rota, Alcalde, que n'és el President de la Comissió, Josefa Esquerrà Areñas, Regidora de Benestar Social. Dita Comissió es convocarà com a mínim una vegada a l’any, i les vegades que la Comissió ho decideixi. Disposa de l´objectiu de tractar o informar els assumptes relacionats amb la cultura al municipi.

Comissió d'urbanisme i obres públiques 

Aquesta Comissió és integrada pels Regidors Municipals que hagin estat designats, dos del Grup SP-AMUNT i un de JuntsxSantQuirze, i podrà comptar amb participació ciutadana, amb aquelles persones que la Comissió decideixi. Els Regidors del Grup de SP-AMUNT són: Joan Mendo Toll, Tinent d’Alcalde, que n'és el President de la Comissió, Eloi Masnou Crosas, Regidor d’Economia. Dita comissió es convocarà com a mínim una vegada a l’any, i les vegades que la comissió ho decideixi. Disposa de l´objectiu de tractar o informar els assumptes relacionats amb l’urbanisme al municipi.

Comissió informativa de civisme i seguretat

Aquesta Comissió és integrada pels Regidors Municipals que hagin estat designats, dos del Grup SP-AMUNT i un de JuntsxSantQuirze, i podrà comptar amb participació ciutadana, amb aquelles persones que la Comissió decideixi. Els Regidors del Grup de SP-AMUNT són: Joan Mendo Toll, Tinent d’Alcalde, que n'és el President de la Comissió, David Solà Rota, Alcalde-President. Dita comissió es convocarà com a mínim una vegada a l’any, i les vegades que la comissió ho decideixi. Disposa de l'objectiu de tractar o informar els assumptes relacionats amb la seguretat i el civisme al municipi.

Comissió informativa de medi ambient 

Aquesta Comissió és integrada pels Regidors Municipals que hagin estat designats, dos del Grup SP-AMUNT i un de JuntsxSantQuirze, i podrà comptar amb participació ciutadana, amb aquelles persones que la Comissió decideixi. Els Regidors del Grup de SP-AMUNT són: Arnau Bosch Barnils, Regidor de Medi Ambient, que n'és el President de la Comissió, Eloi Masnou Crosas, Regidor d’Economia. Dita comissió es convocarà com a mínim una vegada a l’any, i les vegades que la comissió ho decideixi. Disposa de l´objectiu de tractar o informar els assumptes relacionats amb el medi ambient i la transició ecològica al municipi.

Comissió informativa d'esports 

Aquesta Comissió és integrada pels Regidors Municipals que hagin estat designats, dos del Grup SP-AMUNT i un de JuntsxSantQuirze, i podrà comptar amb participació ciutadana, amb aquelles persones que la Comissió decideixi. Els Regidors del Grup de SP-AMUNT són: Gerard Puig Carmona, Regidor d’Esports, que n'és el President de la Comissió, Arnau Bosch Barnils, Regidor de Medi ambient. Dita comissió es convocarà com a mínim una vegada a l’any, i les vegades que la comissió ho decideixi. Disposa de l´objectiu de tractar o informar els assumptes relacionats amb els esports al municipi. 

Comissió de festes 

Aquesta Comissió és integrada pels Regidors Municipals que hagin estat designats, dos del Grup SP-AMUNT i un de JuntsxSantQuirze, i podrà comptar amb participació ciutadana, amb aquelles persones que la Comissió decideixi. Els Regidors del Grup de SP-AMUNT són: Gerard Puig Carmona, Regidor de Festes, que n'és el President de la Comissió, Cristina Oteisa Sanchez, Regidora de Joventut. Dita comissió es convocarà com a mínim una vegada a l’any, i les vegades que la comissió ho decideixi. Disposa de l´objectiu de tractar o informar els assumptes relacionats amb les festes al municipi. 

Comissió de feminisme i interculturalitat 

Aquesta Comissió és integrada pels Regidors Municipals que hagin estat designats, dos del Grup SP-AMUNT i un de JuntsxSantQuirze, i podrà comptar amb participació ciutadana, amb aquelles persones que la Comissió decideixi. Els Regidors del Grup de SP-AMUNT són: Cristina Oteisa Sanchez, Regidora de Feminisme, que n'és la Presidenta de la Comissió, Josefa Esquerrà Areñas, Regidora de Benestar Social. Dita comissió es convocarà com a mínim una vegada a l’any, i les vegades que la comissió ho decideixi. Disposa de l´objectiu de tractar o informar els assumptes relacionats amb les festes al municipi.

Comissió d'hisenda, tresoreria i economia 

Aquesta Comissió és integrada pels Regidors Municipals que hagin estat designats, dos del Grup SP-AMUNT i un de JuntsxSantQuirze, i podrà comptar amb participació ciutadana, amb aquelles persones que la Comissió decideixi. Els Regidors del Grup de SP-AMUNT són: Eloi Masnou Crosas, Regidor d’Hisenda, que n'és el President de la Comissió, David Solà Rota, Alcalde-President. Dita comissió es convocarà com a mínim una vegada a l’any, i les vegades que la comissió decideixi. Disposa de l´objectiu de tractar o informar els assumptes relacionats amb l’economia en el municipi.

Comissió de promoció econòmica (comerç, indústria, turisme)

Aquesta Comissió és integrada pels Regidors Municipals que hagin estat designats, dos del Grup SP-AMUNT i un de JuntsxSantQuirze, i podrà comptar amb participació ciutadana, amb aquelles persones que la Comissió decideixi. Els Regidors del Grup de SP-AMUNT són: Eloi Masnou Crosas, Regidor d’Hisenda, que n'és el President de la Comissió; Joan Mendo Toll, Tinent d’Alcalde. Dita comissió es convocarà com a mínim una vegada a l’any, i les vegades que la comissió decideixi. Disposa de l´objectiu de tractar o informar els assumptes relacionats amb l’economia en el municipi.

Darrera actualització: 12.03.2024 | 23:04
Darrera actualització: 12.03.2024 | 23:04