Calendari Fiscal

Anualitat 2024


A la documentació adjunta d'aquest apartat podeu consultar el Calendari Fiscal vigent de recaptació dels tributs locals de l'Ajuntament de Sant Quirze de Besora, d'acord amb l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona.

Del 1 de març al 3 de maig de 2024

 • Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Del 2 de maig al 5 de juliol de 2024

 • Taxa de gestió de residus domèstics
 • Taxa de gestió de residus comercials 
 • Taxa per servei de clavegueram 
 • Impost sobre béns immobles urbans (no domiciliats)

1 de juliol de 2024

 • Impost sobre béns immobles urbans, 1a fracció (domiciliats)

4 de novembre de 2024

 • Impost sobre béns immobles urbans, 2a fracció (domiciliats)

Del 2 de setembre al 5 de novembre de 2024

 • Impost sobre béns immobles rústics
 • Impost sobre béns immobles rústics construïts 
 • Taxa per servei de cementiri
 • Taxa per entrada de vehicles - guals 

Del 16 de setembre al 18 de novembre de 2024

 • Impost sobre activitats econòmiques
Darrera actualització: 13.03.2024 | 00:29
Darrera actualització: 13.03.2024 | 00:29