Pressupostos i plantilles

 • Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

  21/11/2019

  En aquest aparat podeu consultar la informació relativa al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per part de l’Ajuntament, tant de l’aprovació inicial del Pressupost Municipal com de la seva liquidació.

 • Execució del Pressupost

  01/05/2024

  La informació sobre estat d’execució del pressupost recull dades relatives al pressupost que es va aprovar inicialment pel Ple i com s'ha executat. Permet conèixer la gestió dels ingressos i de les despeses que s'ha realitzat cada període trimestral de l’exercici.

 • Informes del Compte General

  21/11/2019

  El Compte General és l’expedient que reflecteix la situació econòmica, patrimonial i financera de l’Ajuntament.  S’elabora a finals de cada any i la informació que aporta és la següent:

 • Liquidació del Pressupost

  21/11/2019

  L'Estat de liquidació del pressupost recull la informació sobre com s'ha executat el pressupost aprovat inicialment pel Ple de l'Ajuntament.

 • Modificacions pressupostàries

  21/11/2019

  El Pressupost Municipal, aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament, pot ser objecte de determinades modificacions durant el decurs del seu exercici.

 • Pressupost Municipal

  01/05/2024

  El Pressupost Municipal és el principal document econòmic de l'Ajuntament. Conté la previsió dels ingressos (les previsions de drets) i de les despeses (les obligacions contretes) que es liquidaran durant el seu exercici, que és l’any natural.

 • Relació dels llocs de treball municipals

  21/11/2019

  Informació referent a la relació dels llocs de treball de la plantilla del personal municipal.

Darrera actualització: 13.03.2024 | 00:04
Darrera actualització: 13.03.2024 | 00:04