Informació i protocol de l'Ajuntament de Sant Quirze per a la prevenció i la reducció de les conseqüències causades pel Coronavirus

Dimecres, 11 de març de 2020 a les 00:00

Us informem que el canal recomanat per seguir tots els avisos i protocols a seguir es troben en la web del Canal Salut: http://canalsalut.gencat.cat/ca/inici 

Sense la voluntat de crear alarmisme, donada la situació provocada pel coronavirus (COVID-19) i seguint les indicacions dels diferents Departaments de la Generalitat de Catalunya s’han pres les següents decisions en funció de cada un dels equipaments prestant molta atenció a les persones més vulnerables i demanant la col·laboració de totes les persones: 

a) Residència de gent gran 

Donada la vulnerabilitat dels usuaris i en decisió conjunta del departament, ajuntament i residència es prohibeixen les visites externes a la residència i s’anul·la el servei de centre de dia. 

Si algun resident ha d’anar a un centre sanitari per fer visita amb especialista, es podrà realitzar sense cap tipus de problema i des de la residència es farà un registre d’hora d’entrada, de sortida i d’especialista al qual es visita i el centre pertinent. 

La recepció de mercaderies es farà des de la porta de la residència evitant que els proveïdors entrin al centre. 

b) Llar d’infants “Els Quirzets” 

Es demana que els infants no utilitzin el servei de la llar quan: 

- ells o alguna persona propera presentin símptomes respiratoris, gripals o febre; 

- que ells o alguna persona propera hagin estat en zones de risc en els últims 14 dies 

- que hagin tingut contacte estret amb casos probables o confirmats, o que presentin els símptomes anteriors. 

Es demana a les famílies que limitin les persones que accedeixin al centre a les hores d’arribada i de sortida, que sempre sigui la mateixa persona. 

Que les entrades i les sortides d’infants es facin de forma esglaonada per evitar aglomeracions tant en l’entrada com en la sortida. 

A l’entrada del centre es disposarà de dispensadors de solució Hidroalcohòlica que s’haurà d’utilitzar abans d’accedir a les sales. 

La recepció de mercaderies es farà des de la porta de la llar d’infants evitant que els proveïdors entrin al centre. 

 

c) Centre d’atenció primària 

Per evitar aglomeracions a les sales d’espera i possible focus de contagi el CAP ha decidit que es reprogramaran per més endavant les visites concertades als malalts crònics no greus. 

Es demana que es facin les consultes per telèfon, limitant així les visites físiques, que només podran ser per a les urgències reals. 

d) Escola Segimon Comas 

Es demana que els infants no utilitzin el servei de l’escola quan: 

- ells o alguna persona propera presentin símptomes respiratoris, gripals o febre; 

- que ells o alguna persona propera hagin estat en zones de risc en els últims 14 dies 

- que hagin tingut contacte estret amb casos probables o confirmats, o que presentin els símptomes anteriors. 

Es demana a les famílies que limitin les persones que accedeixin al centre per accedir o per recollir els infants. 

A l’inici de l’espai web hi trobareu informació actualitzada i recursos per explicar als infants. 

e) Oficines de l’ajuntament de Sant Quirze de Besora (atenció al públic, visita als serveis socials i Biblioteca Pompeu Fabra) 

Es demana que no utilitzin el servei d’atenció públic aquelles persones que: 

- presentin símptomes respiratoris, gripals o febre; 

- que hagin estat en zones de risc en els últims 14 dies 

- que hagin tingut contacte estret amb casos probables o confirmats, o que presentin els símptomes anteriors. 

Es demanen que les consultes i els tràmits es facin de forma telefònica o telemàtica (tant des de la web com per correu electrònic). 

Es sol·licita que els usuaris respectin les distàncies, i que esperin al seu torn d’atenció a fora de la sala, ja els avisaran per entrar. 

Es demana a tots els usuaris que en entrar als diferents recintes es rentin correctament les mans amb aigua i sabó, i utilitzin el paper d’un sol ús per eixugar-se. Pels treballadors en les següents pàgines tenen un protocol a seguir i que els usuaris han de respectar. 

 

INFORMACIÓ I PROTOCOL DE L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE PER A LA PREVENCIÓ I LA REDUCCIÓ DE LES CONSEQÜÈNCIES CAUSADES PER CORONAVIRUS (SARS-CoV-2) -11/03/2020 

1.- Introducció 

El virus denominat com SARS-CoV-2 i la malaltia denominada COVID-19 és un nou tipus de coronavirus que pot afectar les persones i que es va detectar per primera vegada el desembre de 2019 a la ciutat de Wuhan, província de Hubei, a la Xina. Majoritàriament només produeix símptomes lleus respiratoris. 

Per analogia a altres infeccions causades per virus similars, sembla que es transmet per contacte directe amb les secrecions respiratòries que es generen amb la tos o l’esternut d’una persona malalta. Aquestes secrecions infectarien una altra persona si entressin en contacte amb el nas, els ulls o la boca d’aquesta persona. 

El període d’incubació de la malaltia dels primers casos s’ha estimat entre 2 i 14 dies. 

Els símptomes més comuns inclouen febre, tos o malestar general. En els casos moderats pot produir dificultat per respirar i, en els més greus, la infecció pot causar pneumònia i altres complicacions. Tot i això, el 80% de les persones afectades manifesten símptomes lleus. 

Actualment no hi ha un tractament específic per al nou coronavirus, però sí que n’hi ha molts per controlar-ne els símptomes, per la qual cosa l’assistència sanitària pot millorar-ne el pronòstic. 

La informació respecte de l’evolució del coronavirus SARS-CoV-2 i les mesures a adoptar per a prevenir i contenir els contagis es troba als webs de les autoritats sanitàries competents, a Catalunya, l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT). 

Aquest pla d’actuació es basa, doncs, en les instruccions i recomanacions que l’ASPCAT publica i que estan en revisió permanent. Per aquesta raó el present document pot ser objecte de revisió en qualsevol moment. 

2.- Objectius 

Els objectius d’aquest pla d’actuació són els següents: 

- La protecció de la salut del personal de l’Ajuntament de Sant Quirze de Besora mitjançant la implantació de mesures que permetin reduir el risc d’exposició i contagi de la malaltia i el compliment de les recomanacions de les autoritats sanitàries. 

- La contribució a la contenció del contagi de la malaltia en els centres de treball de la corporació. 

3.- Mesures de prevenció 

3.1.- Mesures sobre els espais de treball 

Per tal de reduir el risc de contagi, l’ajuntament adopta les següents mesures: 

- Tots els lavabos disposaran de productes per a la higiene de les mans (sabó i/o altres sistemes que garanteixin la higiene). 

- En aquells llocs de treball d’atenció al públic es dotarà de gel hidroalcohòlic. 

3.2.- Mesures que es recomana que adoptin els empleats i empleades 

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya recomana les següents mesures: 

● Rentar-se les mans sovint amb aigua i sabó o bé amb solucions alcohòliques, especialment després del contacte directe amb persones malaltes o el seu entorn. 

● Evitar el contacte estret amb persones que mostrin signes d’afecció respiratòria, com ara tos o esternuts. 

● Mantenir una distància de dos metres aproximadament amb les persones amb símptomes d’infecció respiratòria aguda. 

● Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del colze en el moment de tossir o esternudar i rentar-se les mans de seguida. 

● Evitar de compartir menjar o estris (coberts, gots, tovallons, mocadors...) i altres objectes sense netejar-los degudament (incloent bolígrafs, retoladors...). 

● No s’han de prendre precaucions especials amb els animals a l’Estat, ni amb els aliments, per evitar aquesta infecció. 

3.3.- Sobre els Viatges 

Si hom ha realitzat un viatge a alguna de les zones o països de risc, o té previst fer-ho, cal atendre les següents indicacions: 

- Cal vigilar l’estat de salut durant els 14 dies posteriors al viatge i, si es presenten símptomes com malestar general, tos, febre o sensació de falta d’aire, cal quedar-se a casa, trucar al SEM al telèfon 061 i seguir les seves indicacions. És important informar el SEM sobre el viatge que s’acaba de fer i sobre els símptomes que es presenten, perquè així puguin valorar si és procedent l’aïllament domiciliari o l’adopció d’altres mesures. 

- Únicament en el supòsit que es presentin símptomes d’afectació respiratòria i/o febre en tornar del viatge, cal quedar-se a casa i comunicar per telèfon als serveis sanitaris o al telèfon del 061 l’antecedent de l’estada a la zona afectada des d’on valoraran com actuar i donaran les indicacions a seguir. 

A aquest enllaç: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/pdf/RecomendacionesSanitarias_MedidasPreventivas_COVID-19_2Marzo2020.pdf trobareu les recomanacions del Ministerio de Sanidad “para viajeros que se dirijan a países afectados”. 

I en aquest altre 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/areas.htm les zones afectades. 

Darrera actualització: 11.03.2020 | 10:14