Mapa de patrimoni Cultural de Sant Quirze de Besora

Un Mapa de Patrimoni Cultural és un exhaustiu inventari que recull tots els elements del patrimoni immoble, moble, documental, immaterial i natural d’un municipi, amb l’objectiu de proporcionar al corresponent ajuntament una eina de coneixement i de gestió que li permeti establir mesures de recerca, protecció, conservació i rendibilització social del seu patrimoni cultural i natural. 

Aquest ha estat possible gràcies a la Diputació de Barcelona que impulsa i elabora els Mapes de Patrimoni Cultural a sol·licitud dels ajuntaments. Per a més informació, podeu consultar la web corporativa https://www.diba.cat/web/opc/xep/mapes

Cada mapa està acompanyat d’una memòria que inclou una valoració global del conjunt patrimonial del municipi, que us adjuntem en l'apartat de la dreta, i amb l'enllaç a la versió pública de cada mapa. 

La presència d’un element en els Mapes de Patrimoni Cultural no implica cap més protecció legal que aquella que s’especifica a l’apartat corresponent de la fitxa de l'element. 

S’autoritza la reproducció i difusió de les dades contingudes en els Mapes de Patrimoni Cultural, a efectes de divulgació i recerca científica, a condició que se citi la procedència de la informació, tant a efectes institucionals com a efectes d’autoria, d’acord amb els drets d’autor i de propietat intel·lectual reconeguts per llei. En conseqüència, cal citar tant l’autor (a cada fitxa s’especifica) com la seva realització per part de la Diputació de Barcelona (Oficina de Patrimoni Cultural) i de l’ajuntament de Sant Quirze de Besora.

Darrera actualització: 4.02.2024 | 13:03