Prestacions econòmiques d'urgència

És una prestació econòmica puntual sotmesa a barems, per a despeses urgents i bàsiques.

Link:

http://www.osonaserveissocials.cat/cartera-de-serveis/pobresa-i-inclusio/prestacions-economiques/

Qui pot sol·licitar-ho:

Persones o unitats familiars en greu risc d’exclusió social, i que, de manera temporal, no poden fer front a necessitats bàsiques.

Darrera actualització: 29.08.2018 | 12:09