Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

Dijous, 21 de novembre de 2019

En aquest aparat podeu consultar la informació relativa al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per part de l’Ajuntament, tant de l’aprovació inicial del Pressupost Municipal com de la seva liquidació.

D'acord amb l'article 3 de la Llei Orgànica 2/2012 d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, l'elaboració, aprovació i execució dels Pressupostos, així com altres actuacions que afectin als ingressos i a les despeses, s'han d’elaborar dins del marc d'estabilitat pressupostària, és a dir, amb equilibri financer per a les entitats locals.

D'acord amb l'article 4 de la mateixa llei, s’entén per estabilitat pressupostària de les administracions públiques la situació d’equilibri o superàvit estructural, és a dir, la capacitat per a finançar compromisos de despeses segons la normativa establerta.

Per altra banda, s’entén per sostenibilitat financera la capacitat per finançar compromisos de despesa presents i futurs dins dels límits de dèficit i deute públic, de conformitat amb el que estableix aquesta Llei i la normativa europea. Pel compliment de l'objectiu de sostenibilitat financera les operacions financeres estaran sotmeses al principi de prudència financera.

A la documentació adjunta d’aquest aparat, podeu consultar la informació relativa al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per part de l’Ajuntament, tant de l’aprovació inicial del Pressupost Municipal com de la seva liquidació.

Darrera actualització: 27.08.2021 | 11:17