S'aprova de forma inicial el Plànol de Delimitació de les urbanitzacions per la prevenció d'incendis

Dimarts, 28 de novembre de 2023

S'ha aprovat de forma inicial el Plànol de Delimitació de les urbanitzacions que no tenen continuïtat immediata amb la trama urbana situades a menys de cinc-cents metres del terreny forestal i de les edificacions i instal·lacions aïllades en terreny forestal del terme municipal de Sant Quirze de Besora.

S'ha aprovat de forma inicial el Plànol de Delimitació de les urbanitzacions que no tenen continuïtat immediata amb la trama urbana situades a menys de cinc-cents metres del terreny forestal i de les edificacions i instal·lacions aïllades en terreny forestal del terme municipal de Sant Quirze de Besora, amb la finalitat de complir amb el precepte de l’article 2 de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana (DOGC núm. 3879, de 8 de maig de 2003). Aquest projecte s'ha elaborat amb el suport de la Diputació de Barcelona. 

L’Ajuntament en el Ple, en Sessió Ordinària del dia de 26 de setembre de 2023, va aprovar donar inici al procediment administratiu per a l’aprovació de l’esmentat projecte.  La Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi de la Generalitat de Catalunya ha emès, a data de 13 de novembre de 2023, l’Informe relatiu al plànol de delimitació d’urbanitzacions, nuclis de població, instal·lacions i edificacions a Sant Quirze de Besora, amb valoració FAVORABLE.

Actualment, s’han notificat i donat termini d’audiència als òrgans de gestió, juntes i/o entitats constituïdes per a la gestió dels interessos comuns dels propietaris de les edificacions, instal·lacions i urbanitzacions afectades pel projecte.

Es fa saber que l’esmentat projecte s’EXPOSA al públic al web de l’Ajuntament, a la direcció electrònica https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=455850&idens=823780001, pel termini d’un mes comptat a partir de l’endemà de la seva publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, quedant l’expedient a disposició de qualsevol persona que vulgui examinar, per tal de deduir-ne al·legacions, al despatx de l’arquitecte tècnic, en horari d’atenció al públic.

Darrera actualització: 28.11.2023 | 08:18