Resum del ple ordinari del 30 de novembre 2021

Dijous, 2 de de desembre de 2021 a les 00:00

1r.- Aprovació acta sessió anterior

Votació:

A favor:  T

En contra:

Abstenció:

2.- Aprovació Manifest pel Civisme a Sant Quirze de Besora (18/11/2021)

Es llegeix el manifest i la introducció que es va llegir el dijous 18 de novembre a la Plaça Bisaura a les 20 hores.

Votació:

A favor:  T

En contra:

Abstenció:

3r.- Informació incendi bar piscines i altres actes incívics al municipi

Es detalla el contingut de la denúncia que va interposar l’ajuntament de Sant Quirze de Besora després de l’incendi provocat al local del bar de les piscines de Sant Quirze de Besora. Actualment ja es disposen dels pressupostos:

  • Pintures
  • Accesos de les persianes
  • Neteja
  • Neteja a pressió
  • Connexió GAS

Restant pendents:

  • Instal·lació elèctrica
  • Fusteria
  • rajoles i sostre

També s’informa que fins al moment que es pugui reobrir el bar no es cobraran els subministraments ni el lloguer del local.

4t.- Informació decrets i resolucions d’alcaldia

S’informa dels decrets, que van del 114 al 128:

DEC_ALC_2021/114_DECRET LLICENCIA OBRES

DEC_ALC_2021/115_DECRET LLICENCIA OBRES

DEC_ALC_2021/116_DECRET LLICENCIA OBRES

DEC_ALC_2021/117_PERSONAL RECONEIXEMENT TRIENI TREBALLADORA

DEC_ALC_2021/118_DONACIÓ NÍNXOL CEMENTIRI

DEC_ALC_2021/119_CANVI DE NOM NÍNXOL

DEC_ALC_2021/120_DECRET LLICENCIA OBRES

DEC_ALC_2021/121_DECRET LLICENCIA OBRES

DEC_ALC_2021/122_DECRET LLICENCIA OBRES

DEC_ALC_2021/123_DECRET LLICENCIA OBRES

DEC_ALC_2021/124_DECRET LLICENCIA OBRES

DEC_ALC_2021/125_OFERTA OCUPACIÓ PÚBLICA 2021

DEC_ALC_2021/126_DECRET APROVACIO FACTURA 91 VILANOVA PER ASFALTAR CARRERS

DEC_ALC_2021/127_MODIFICACIO OFERTA OCUPACIÓ PÚBLICA 2021

DEC_ALC_2021/128_ACCEPTACIO SUBVENCIO ESTERILITZACIO GATS

5è.- Mocions dels grups municipals

En aquest ple es disposa d’una moció presentada per Som Poble - amunt, EN DEFENSA DEL CATALÀ, llegida pel portaveu de Som Poble, el regidor Arnau Bosch.

Votació:

A favor: T

En contra:

Abstenció:

6è.- Informació resolució Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses de reconeixement de compatibilitat en relació a la plaça de l'arquitecte tècnic municipal

En Miquel Grifell, arquitecte actual de l’ajuntament, ha guanyat la plaça d’arquitecte de la Vila de Sant Joan de les Abadesses. Des d’aquest ajuntament ens han informat del resultat del procés, que suposa una dedicació del 40%. Fet que és compatible amb la dedicació que té amb el nostre ajuntament que és del 30%. I així ho hem certificat.

7è.- Informació ingressos i despeses piscines municipals temporada 2021

Es detallen els ingressos i les despeses relatives a la piscines municipals de Sant Quirze de Besora, sense tenir en compte els efectes de l’incendi d’aquest mes de novembre.

Total ingresos: 23.875,75 euros

Total despeses: 45.965,42 euros

Resultat final: -22.089,67 euros

8è.- Aprovació pròrroga del contracte per a la gestió integral i l’administració de la Residència d’avis municipal

Des de l’empresa de la Llar del Bisaura es demana la primera pròrroga del contracte que tenen vigent per la concessió administrativa de la residència municipal situada al c. Patis 20 del municipi.

A nivell d’equip de govern es proposava l’acord, però des de Junts x Sant Quirze s’ha demanat ajornar la votació fins la proper ple del mes de desembre amb la intenció de celebrar una reunió per parlar d’aquesta concessió, abans d’acceptar o rebutjar aquesta pròrroga.

L’equip de govern accepta la seva proposta i s’accedeix a ajornar la votació. Es vota per si es decideix l’ajornament d’aquest punt al ple de desembre.

Votació:

A favor: T

En contra:

Abstenció:

9è.- Aprovació factures i pagaments

Per aquest ple s’han d’aprovar les factures del mes d’octubre (des de la primera de SECE  a l’última ENDESA ENERGIA XXI) i les anul·lades de FUNDACIÓ TAC OSONA I PERE LLACH SO I LLUM.

Votació:

A favor: T

En contra:

Abstenció:

10è.-Aprovació proposta/conformitat del projecte constructiu "Paso inferior en el p.k. 93/560 y paso inferior peatonal en el p.k. 93/311 que suprimen el paso a nivel del p.k. 93/311 de la linea Barcelona- Ripoll. Término municipal de Sant Quirze de Besora"

Amb aquest acord polític s’agafa el compromís d’aquest ajuntament per executar aquesta actuació amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i ADIF.

Per part de l’equip de govern es creu que és una actuació indispensable per un tema de seguretat i cal agafar aquest tren per tal que s’executi.

Votació:

A favor: T

En contra:

Abstenció:

11è. Aprovació expedient modificació de crèdit núm. 4 /2021 per majors ingressos

D’acord amb el que es va anunciar a la comissió informativa, es proposa una modificació de crèdit per al pressupost del 2021 per incloure una partida per majors referent a la gestió de la residència.

L’ampliació de despeses és la mateixa que l’ampliació d’ingressos, 120.000 euros. Sobretot s’explica per l’augment de transferències a les residències després de l’aparició de la pandèmia del COVID19. Les dues partides afectades tenen el mateix import perquè el que ingressem de l’ICASS, es transfereix directament a la Llar del Bisaura per la gestió de la residència.

També en aquest punt, es decideix incloure la rectificació de la modificació de crèdit número 3 de 2021, on enlloc d’utilitzar el romanent de l’exercici de 2020 per la compra de material i equipament sensorial per la Llar d’infants els Quirzets, s’utilitzarà la subvenció de 15.433 euros de la Diputació de Barcelona per a compra de material sensorial.

Votació:

A favor: T

En contra:

Abstenció:

12è .- Torn d’intervencions dels grups municipals

Es dona per acabat el ple exigint l'amnistia pels exiliats i tots els represaliats envers el moviment independentista, i mostrant la solidaritat envers tots els afectats per la crisi sanitària de la COVID19 que estem patint.

Darrera actualització: 02.12.2021 | 13:06