Publicat el padró definitiu de vehicles amb tracció mecànica que han de pagar l’impost sobre les emissions de CO2

Dijous, 2 de setembre de 2021 a les 00:00

La Generalitat de Catalunya ha fet públic el padró definitiu dels vehicles amb quota a pagar per l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica.

L’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica és un tribut propi de la Generalitat, alineat amb la fiscalitat verda i sostenible que es promou des d’Europa per lluitar contra el canvi climàtic i l’objecte del qual és gravar les emissions de diòxid de carboni que produeixen aquests vehicles i que incideixen en l’increment de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. 

Podeu consultar el llistat definitiu en aquest enllaç i des de la mateixa pàgina de consulta del padrí hi ha disponible també l’opció de fer el pagament en línia d’una manera ràpida i fàcil.

A partir del mes d’octubre, quan el contribuent rebi la notificació amb la carta de pagament on consta la quota que ha de pagar, també en podrà abonar l’import a través de les diverses vies disponibles: la seu electrònica de l’ATC; el telèfon 012; L’ATC us truca: 93 551 51 51; les entitats financeres col·laboradores, i les oficines de Correus.

Les persones que van domiciliar el pagament abans del 15 de juliol i es van subscriure a la notificació electrònica, gaudeixen d’un 2% de bonificació de la quota i rebran un càrrec en compte el dia 5 de novembre. A partir d’ara es pot continuar domiciliant el pagament de l’impost per a l’exercici 2021 i els posteriors.

Qui tributa per l’impost?

Estan obligades a tributar per l’impost sobre les emissions de COles persones (físiques i jurídiques) que siguin titulars d’un vehicle (turisme, furgoneta o motocicleta) amb domicili fiscal a Catalunya el 2020. I, també, les persones jurídiques sense residència fiscal a Catalunya, però que hi tinguin un establiment, sucursal o oficina i vehicles registrats durant el 2020.

Estan exempts de tributar els vehicles 100% elèctrics, els ciclomotors, els camions o vehicles de més de 3,5 tones, els autocars i els vehicles autoritzats a transportar més de 9 persones (incloent-hi el conductor). Els vehicles amb matrícula de vehicle històric i els vehicles clàssics gaudeixen d’una bonificació del 100% de la quota íntegra i, per tant, tampoc tributen.

L’Agència Tributària de Catalunya posa a disposició de la ciutadania i els contribuents els canals d’atenció següents:

- Seu electrònica de l'ATCconsulta del padró i tota la informació sobre l'impost, pagament, assistent virtual, domiciliació de l'impost i altres tràmits relacionats.

Telèfon de l'ATC us truca, 93 551 51 51. Assistència en la consulta del padró, pagament i altres gestions relacionades amb l'impost.

- Telèfon 012. Consultes de caràcter general.

- Oficines de l’ATC. Únicament amb cita prèvia. Cal demanar-la a través del telèfon 93 551 51 51

Darrera actualització: 02.09.2021 | 11:50