L'Ajuntament impulsa una Ordenança Municipal per promoure les instal·lacions d'autoconsum amb energia fotovoltaica

Dimarts, 8 d'octubre de 2019 a les 00:00

Durant un període de 30 dies, s'exposa públicament perquè totes les persones interessades puguin presentar reclamacions i suggeriments.

El ple de l'Ajuntament del mes de setembre va aprovar per unanimitat en primera instància la posada en marxa dels tràmits per a crear una nova ordenança, la número 58, amb l'objectiu de promocionar les instal·lacions d'autoconsum amb energia fotovoltaica al municipi per tal de contribuir a disminuir els impactes del canvi climàtic.

Aquesta promoció es faria a partir de dues mesures. La primera, una bonificació d'un 40% -generalment- durant 5 anys sobre la quota íntegra de l´Impost sobre Béns Immobles per a tots aquells béns immobles que tinguin instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica d’una potència elèctrica major o igual al 30% de la potència elèctrica contractada de l’immoble que sigui alimentat amb aquesta instal·lació.

Per tenir dret a aquesta bonificació, caldrà presentar a l’Ajuntament la sol·licitud de bonificació abans del termini de 6 mesos a comptar des de la data que figuri en el document que acrediti que la instal·lació està executada i legalitzada davant de la Generalitat.

D'altra banda, la segona mesura seria una bonificació del 95% sobre la quota de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres per a totes les construccions, instal·lacions o obres en les que s’incorporin sistemes per l’aprofitament elèctric de l’energia solar.

L'aprovació inicial d'aquesta Ordenança Municipal suposa ara que durant un període de 30 dies, s'exposa públicament perquè totes les persones interessades puguin presentar reclamacions i suggeriments. La resolució de totes les reclamacions i els suggeriments presentats i aprovació definitiva pel ple. En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l’acord inicial esdevindrà definitiu.

Totes les condicions concretes de l'Ordenança Municipal es poden consultar en el document adjunt a la notícia.

Darrera actualització: 10.10.2019 | 09:54