Estudi dels Camps Electromagnètics a Sant Quirze de Besora

Dilluns, 12 de juliol de 2021 a les 00:00

L’ajuntament de Sant Quirze de Besora va sol·licitar a la Diputació de Barcelona que es realitzés un estudi dels camps electromagnètics del municipi

Aquesta es va realitzar el passat mes de març, quan es va dur a terme un estudi sobre l’impacte dels camps electromagnètics generats per les línies d’alta tensió i les antenes de telefonia al municipi. L'objectiu de l’estudi és determinar si en algun lloc els valors mesurats del camp elèctric superen o s'acosten als valors màxims marcats per la normativa vigent.

Les mesures van ser realitzades per una tècnica de l’Oficina Tècnica d’Avaluació i Gestió Ambiental.

El resultat de l’estudi, plasmat en un informe que podreu trobar adjunt a aquesta notícia, determina que en cap punt del municipi, la incidència dels camps elèctrics sobrepassa els límits establerts i per tant no suposen un perill per la salut de la ciutadania.

 

Valors de camp elèctric obtinguts per les freqüències entre 75MHz i 3GHz al pati de l’escola Segimon Comas

Darrera actualització: 12.07.2021 | 14:53