Benestar social

Què son els Serveis Socials?

Els serveis socials constitueix un conjunt de recursos, prestacions, activitats, programes, i equipaments destinats a l'atenció social de la població. La finalitat dels Serveis socials és assegurar el dret a totes les persones a viure dignament durant totes les etapes de la vida mitjançant la cobertura de les necessitats personals i socials. Pretenen aportar solucions a problemes socials i prevenir situacions de risc.

Des de l’octubre del 2016 l’Equip de Serveis Socials de l’Ajuntament de Sant Quirze de Besora va passar a formar part del Consorci Osona de Serveis Socials (COSS), una entitat pública integrada per municipis que tenen la voluntat de prestar els serveis de forma consorciada.

L’Equip de Serveis socials de Sant Quirze està format per una treballadora social especialitzada en gent gran, una treballadora social especialitzada en adults i família i un educador social especialitzat en infància i família, i treballant de forma coordinada i conjunta amb la resta de professionals del COSS.

Serveis i Recursos

Professionals

Susanna Comas
Treballadora social. Gent gran
scomasa@cssosona.cat

Ingrid Montero
Treballadora social. Adult i família.
imonteroa@cssosona.cat

Albert Bagaria
Educador social. Infància, adolescència i família.
abagarias@cssosona.cat

Notícies

 • 24 de març de 2020 Comunicat Ajuntament de Sant Quirze de Besora 24/3/2020 comunicat

  Durant els dies d’ahir i d’avui s’han vist ambulàncies dins el nostre municipi. Són moments tensos i ens preocupa la rumorologia que va creixent referent al possible nombre de persones amb positiu de coronavirus a la nostra localitat.

 • 16 de març de 2020 Recomanacions sobre la recollida dels residus domiciliaris per confiament pel Civid-19 Recomanacions

  A l’habitació del pacient o confinat hi ha d’haver un cubell específic, preferiblement amb tapa i amb pedal d’obertura.

  El material d'un sol ús utilitzat per la persona malalta o en confinament i els seus cuidadors (guants, mocadors, mascaretes), l'EPI del personal sanitari (excepte ulleres i màscara) i qualsevol altre residu del pacient o confinat, s'ha d'eliminar al cubell específic disposat a l'habitació, preferiblement amb tapa i pedal d'obertura.

  La bossa de plàstic on es dipositi ha de tenir tancament hermètic i tancar-se abans de treure de l'habitació. La mascareta i les ulleres s'han de retirar fora de l'habitació del pacient o confinat, on també hi haurà un recipient a aquest efecte, de característiques similars a les descrites anteriorment i amb bossa de plàstic de tancament hermètic. Després de cada dipòsit de residus en aquestes bosses (que anomenem bosses tipus 1) aquestes s’hauran de tancar i gestionar d’acord amb el que s'indica a continuació.

  La bossa tipus 1, amb els residus anteriors, podrà anar amb la fracció resta o rebuig dels residus domèstics sempre que estigui tancada hermèticament i introduïda en una altra bossa tancada hermèticament (que anomenem bossa tipus 2).

  Gestió de la bossa tipus 2 amb residus del pacient o confinat

  La bossa tipus 2 es gestionarà exclusivament amb la fracció resta, estant totalment prohibit dipositar-la en les altres fraccions de recollida separada (orgànica, envasos, paper, vidre o tèxtil).

 • 5 de març de 2020 Informació de servei sobre el coronavirus SARS-COV-2 Coronavirus

  Donada l’activació d’emergència de salut pública internacional pel nou coronavirus SARS-CoV-2 que va iniciar-se a la Xina, des del Sistema de Salut de Catalunya i arran dels casos importats d’altres països s’ha extremat tot el sistema de vigilància epidemiològica per a aquesta fase de contenció, detecció de possibles casos, confirmació, aïllament, tractament i estudi de contactes. L’objectiu principal de l'actuació sanitària és evitar la propagació del virus, d’elevada contagiositat, aïllant les persones potencialment malaltes. Tot i aquesta elevada contagiositat, el 80% dels casos són lleus, i només pot revestir gravetat en els casos de persones que tinguin altres malalties o factors de risc (2-5%).
     

Darrera actualització: 29.08.2018 | 12:18