Declaració de béns i activitats dels càrrecs electes

Tal i com estableix la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, a continuació es publiquen les declaracions d'interessos, béns i activitats dels càrrecs electes de l’Ajuntament de Sant Quirze de Besora que han pres possessió del seu càrrec pel mandat 2023 - 2027.

Les dades publicades són les que han declarat els propis Regidors i Regidores a juny de 2023 a través de la Declaració de Béns Patrimonials i Participació en Societats i la Declaració sobre Causes d’Incompatibilitat i Activitats, les quals conformen l’expedient 1/2023.

Tal i com consta a la Declaració d’Activitats realitzada, tots els regidors i regidores de l’Ajuntament de Sant Quirze de Besora compleixen el requisit de no estar incursos en cap causa d’incompatibilitat de les que la legislació vigent preveu.

Respecte els béns declarats, es publiquen els vehicles i immobles en propietat, especificant-ne el tipus i l’any d’adquisició. En el cas dels immobles, també s’especifica el percentatge de titularitat.

Respecte als interessos i activitats declarades, es publiquen les activitats econòmiques que els proporcionen ingressos econòmics diferents dels que els corresponen per l’exercici dels seus càrrecs a l’Ajuntament de Sant Quirze de Besora.

  • Podeu consultar la Declaració de Béns Patrimonials i Participació en Societats clicant aquí o bé a la columna lateral d’aquesta pàgina.

  • Podeu consultar la Declaració sobre Causes d’Incompatibilitat i Activitats clicant aquí o bé a la columna lateral d’aquesta pàgina.

Darrera actualització: 27.03.2024 | 17:29
Darrera actualització: 27.03.2024 | 17:29