Pressupost Municipal

Dijous, 21 de novembre de 2019 a les 00:00

El Pressupost Municipal és el principal document econòmic de l'Ajuntament. Conté la previsió dels ingressos (les previsions de drets) i de les despeses (les obligacions contretes) que es liquidaran durant el seu exercici, que és l’any natural.

El pressupost es detalla segons les fonts de finançament dels impostos, taxes i diversos ingressos. En definitiva, ens concreta l'origen i la destinació dels diners que gestiona l'Ajuntament en representació de la ciutadania. El pressupost ha de ser aprovat pel Ple municipal i es regeix pel principi d'equilibri pressupostari, havent de quadrar les despeses i els ingressos.

A la documentació adjunta d’aquest apartat, podeu consultar la previsió inicial d’Ingressos i Despeses que conformen el Pressupost Municipal vigent de l’Ajuntament Sant Quirze de Besora, i a continuació l’evolució total dels pressupostos municipals des de l’exercici del 2015 fins a l’actualitat.

 

Darrera actualització: 25.08.2021 | 14:39