Junta de Govern

La Junta de Govern Local és un òrgan de govern que es constitueix en tots aquells municipis amb una població superior a 5.000 habitants, segons estableix la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local.

Aquelles poblacions per sota d’aquesta xifra poden constituir aquest òrgan quan així ho disposi el seu reglament orgànic o així ho acordi el Ple Municipal.

En el cas de l’Ajuntament de Sant Quirze de Besora, en tenir una població inferior a 5.000 habitants, no s’ha contemplat la necessitat de constituir la Junta de Govern Local com a òrgan de govern. En conseqüència, els regidors i regidores tampoc perceben les retribucions econòmiques que correspondrien per aquest òrgan.

Tanmateix, els regidors i regidores de l’Equip de Govern tenen establert un calendari setmanal de reunions de treball per a la gestió, revisió, aprovació i presa de decisions referents a l’activitat diària municipal.

Darrera actualització: 23.10.2023 | 12:10
Darrera actualització: 23.10.2023 | 12:10