Comissions informatives vàries

Des de l'ajuntament s'han creat diverses comissions per tractar aspectes de cada regidoria:


COMISSIÓ INFORMATIVA DE LA CONCESSIÓ DE LA RESIDENCIA ASSISTIDA MUNICIPAL

Aquesta Comissió és integrada pels Regidors Municipals que hagin estat designats, dos del Grup SP-AMUNT i un de JuntsxSantQuirze, i podrà comptar amb participació
ciutadana, amb aquelles persones que la Comissió decideixi. Els Regidors del Grup de SP-AMUNT són: Josefa Esquerrà Areñas, Regidora de Benestar Social, que n'és la Presidenta de la Comissió, David Solà Rota, Alcalde-President. Dita Comissió es convocarà com a mínim una vegada a l’any, i les vegades que la Comissió decideixi.
Disposa de l´objectiu de tractar o informar els assumptes relacionats amb aquesta concessió administrativa.

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA

Aquesta Comissió és integrada pels Regidors Municipals que hagin estat designats, dos del Grup SP-AMUNT i un de JuntsxSantQuirze, i podrà comptar amb participació ciutadana, amb aquelles persones que la Comissió decideixi. Els Regidors del Grup de SP-AMUNT són: David Solà Rota, Alcalde, que n'és el President de la Comissió, Josefa Esquerrà Areñas, Regidora de Benestar Social. Dita Comissió es convocarà com a mínim una vegada a l’any, i les vegades que la Comissió ho decideixi. Disposa de l´objectiu de tractar o informar els assumptes relacionats amb la cultura al municipi.


COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME I OBRES PÚBLIQUES

Aquesta Comissió és integrada pels Regidors Municipals que hagin estat designats, dos del Grup SP-AMUNT i un de JuntsxSantQuirze, i podrà comptar amb participació ciutadana, amb aquelles persones que la Comissió decideixi. Els Regidors del Grup de SP-AMUNT són: Joan Mendo Toll, Tinent d’Alcalde, que n'és el President de la Comissió, Eloi Masnou Crosas, Regidor d’Economia. Dita comissió es convocarà com a mínim una vegada a l’any, i les vegades que la comissió ho decideixi. Disposa de l´objectiu de tractar o informar els assumptes relacionats amb l’urbanisme al municipi.


COMISSIÓ INFORMATIVA DE CIVISME I SEGURETAT

Aquesta Comissió és integrada pels Regidors Municipals que hagin estat designats, dos del Grup SP-AMUNT i un de JuntsxSantQuirze, i podrà comptar amb participació ciutadana, amb aquelles persones que la Comissió decideixi. Els Regidors del Grup de SP-AMUNT són: Joan Mendo Toll, Tinent d’Alcalde, que n'és el President de la Comissió, David Solà Rota, Alcalde-President. Dita comissió es convocarà com a mínim una vegada a l’any, i les vegades que la comissió ho decideixi. Disposa de l´objectiu de tractar o informar els assumptes relacionats amb la seguretat i el civisme al municipi.


COMISSIÓ INFORMATIVA DE MEDI AMBIENT

Aquesta Comissió és integrada pels Regidors Municipals que hagin estat designats, dos del Grup SP-AMUNT i un de JuntsxSantQuirze, i podrà comptar amb participació ciutadana, amb aquelles persones que la Comissió decideixi. Els Regidors del Grup de SP-AMUNT són: Arnau Bosch Barnils, Regidor de Medi Ambient, que n'és el President de la Comissió, Eloi Masnou Crosas, Regidor d’Economia. Dita comissió es convocarà com a mínim una vegada a l’any, i les vegades que la comissió ho decideixi. Disposa de l´objectiu de tractar o informar els assumptes relacionats amb el medi ambient i la transició ecològica al municipi.


COMISSIÓ INFORMATIVA D’ESPORTS

Aquesta Comissió és integrada pels Regidors Municipals que hagin estat designats, dos del Grup SP-AMUNT i un de JuntsxSantQuirze, i podrà comptar amb participació ciutadana, amb aquelles persones que la Comissió decideixi. Els Regidors del Grup de SP-AMUNT són: Gerard Puig Carmona, Regidor d’Esports, que n'és el President de la Comissió, Arnau Bosch Barnils, Regidor de Medi ambient. Dita comissió es convocarà com a mínim una vegada a l’any, i les vegades que la comissió ho decideixi. Disposa de l´objectiu de tractar o informar els assumptes relacionats amb els esports al municipi. 


FESTES

Aquesta Comissió és integrada pels Regidors Municipals que hagin estat designats, dos del Grup SP-AMUNT i un de JuntsxSantQuirze, i podrà comptar amb participació ciutadana, amb aquelles persones que la Comissió decideixi. Els Regidors del Grup de SP-AMUNT són: Gerard Puig Carmona, Regidor de Festes, que n'és el President de la Comissió, Cristina Oteisa Sanchez, Regidora de Joventut. Dita comissió es convocarà com a mínim una vegada a l’any, i les vegades que la comissió ho decideixi. Disposa de l´objectiu de tractar o informar els assumptes relacionats amb les festes al municipi. 


FEMINISME I INTERCULTURALITAT

Aquesta Comissió és integrada pels Regidors Municipals que hagin estat designats, dos del Grup SP-AMUNT i un de JuntsxSantQuirze, i podrà comptar amb participació ciutadana, amb aquelles persones que la Comissió decideixi. Els Regidors del Grup de SP-AMUNT són: Cristina Oteisa Sanchez, Regidora de Feminisme, que n'és la Presidenta de la Comissió, Josefa Esquerrà Areñas, Regidora de Benestar Social. Dita comissió es convocarà com a mínim una vegada a l’any, i les vegades que la comissió ho decideixi. Disposa de l´objectiu de tractar o informar els assumptes relacionats amb les festes al municipi.
 

HISENDA, TRESORERIA I ECONOMIA

Aquesta Comissió és integrada pels Regidors Municipals que hagin estat designats, dos del Grup SP-AMUNT i un de JuntsxSantQuirze, i podrà comptar amb participació
ciutadana, amb aquelles persones que la Comissió decideixi. Els Regidors del Grup de SP-AMUNT són: Eloi Masnou Crosas, Regidor d’Hisenda, que n'és el President de la Comissió, David Solà Rota, Alcalde-President. Dita comissió es convocarà com a mínim una vegada a l’any, i les vegades que la comissió decideixi. Disposa de l´objectiu de tractar o informar els assumptes relacionats amb l’economia en el municipi.


PROMOCIÓ ECONÒMICA (COMERÇ, INDÚSTRIA, TURISME)

Aquesta Comissió és integrada pels Regidors Municipals que hagin estat designats, dos del Grup SP-AMUNT i un de JuntsxSantQuirze, i podrà comptar amb participació ciutadana, amb aquelles persones que la Comissió decideixi. Els Regidors del Grup de SP-AMUNT són: Eloi Masnou Crosas, Regidor d’Hisenda, que n'és el President de la Comissió; Joan Mendo Toll, Tinent d’Alcalde. Dita comissió es convocarà com a mínim una vegada a l’any, i les vegades que la comissió decideixi. Disposa de l´objectiu de tractar o informar els assumptes relacionats amb l’economia en el municipi.

Darrera actualització: 13.10.2023 | 18:08
Darrera actualització: 13.10.2023 | 18:08