Subvencions a la rehabilitació d’edificis

Dimarts, 24 de maig de 2022

Aquest dilluns, 23 de maig, es va iniciar el termini de sol·licitud d'aquests ajuts per millorar l’eficiència i l’estalvi energètic i la rehabilitació en general.

L'Agència de l’Habitatge de Catalunya ha obert una convocatòria d'ajuts per a rehabilitar edificis amb l'objectiu de millorar-ne l’eficiència i l’estalvi energètic i la rehabilitació en general. Aquestes subvencions estan emmarcades als fons europeus Next Generation.

Quines actuacions són subvencionables?

Totes aquelles en què s’obtingui una millora acreditada de l’eficiència energètica, que suposin una reducció del 30% del consum d’energia primària no renovable i també una reducció de la demanda en calefacció i refrigeració del 25% o el 35%, segons la zona climàtica.

Les que impliquin la retirada de productes de construcció que tinguin amiant (un màxim de 1.000 euros per habitatge o de 12.000 euros per edifici).

Quin import és subvencionable?

El percentatge subvencionable va directament relacionat amb la reducció del consum Energia Primària No Renovable :

  • 40% de subvenció: quan la reducció del consum EPNR és igual o superior al 30% (un màxim de 6.300 euros/habitatge).
  • 65% de subvenció: quan la reducció del consum EPNR és igual o superior al 45% (un màxim d’11.800 euros/habitatge).
  • 80% de subvenció: quan la reducció del consum EPNR és igual o superior al 60% (un màxim de 18.800 euros/habitatge).

Es preveu la possibilitat que hi hagi subvencions de fins al 100% en casos de persones vulnerables.

Com s'han de demanar els ajuts?

La sol·licitud realitzarà un tècnic competent que farà la declaració responsable dels requisits tècnics de l’edifici objecte de la subvenció.

La declaració ha de contenir les dades degudament formalitzades per la seva tramitació, i no s’adjuntarà cap documentació tècnica ni administrativa. Aquesta documentació tècnica i administrativa es lliurarà en els diferents col·legis professionals que correspongui, juntament amb l'acusament de rebuda que obtingueu,  pels mitjans establerts per les Oficines Tècniques de Rehabilitació (OTR), perquè en realitzin la seva revisió, validació i realitzin l’informe d’avaluació i idoneïtat administrativa i tècnica.

L’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal està a la disposició de la ciutadania per l’assessorament en matèria de rehabilitació i per aclarir qualsevol dubte que se’n pugui derivar d’aquest nou sistema de sol·licitud (c. Ramon d'Abadal i Vinyals, 5 3r. (Ed. El Sucre) – Vic – 938 834 125).

El termini finalitzarà el 31 de desembre de 2022 o quan s'exhaureixin els fons.

Darrera actualització: 24.05.2022 | 16:20