Convocatòria pública per a cobrir la vacant de Jutge de Pau substitut

Dimarts, 13 d'octubre de 2020 a les 00:00

Convocatòria pública per a cobrir la vacant de JUTGE DE PAU SUBSTITUT, d’aquest municipi, per acabament de mandat, d’acord amb el procediment previst als arts. 4 i següents del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, i altres d’aplicació de la Llei Orgànica del Poder Judicial.

Les persones interessades que vulguin optar a l’elecció de Jutge de Pau Substitut i que reuneixin els requisits que estableix l’art. 1.2 de l’esmentat reglament dels jutges de pau, podran presentar la seva sol·licitud per escrit i acompanyant currículum, a l’oficina municipal de dilluns a divendres de 9a 14,30 hores, o de forma telemàtica a la pàgina web de l’Ajuntament www.ajsantquirze.cat (instància genèrica) dins el termini de VINT DIESHÀBILS, a comptar des de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província.

Darrera actualització: 13.10.2020 | 22:29