Convocatòria per proveir el lloc de treball de tècnic/a d’esports.

Divendres, 11 de juny de 2021 a les 00:00

El Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura convoca un lloc de treball de tècnic/a d’esports per portar a terme el projecte de “Dinamització esportiva als municipis de Montesquiu, Sant Quirze de Besora, Sant Vicenç de Torelló, Santa Maria de Besora i Sora” i constitució de borsa per aquesta plaça.

Jornada laboral: de dilluns a divendres (37,5 hores setmanals) tot i que pot variar en funció de les necessitats del servei, i amb els descansos previstos per la llei, que no coincidiran necessàriament amb el cap de setmana i/o festius.

Les funcions del lloc de treball amb caràcter general són:

·        Contribució i facilitació de la gestió esportiva

·        Elaboració de cens d’equipaments esportius, inventari de material esportiu i gestió organitzativa dels equipaments esportius

·        Desenvolupament de propostes de millora de l’organització esportiva

·        Treball amb les entitats esportives dels municipis

·        Disseny i implantació de projectes de dinamització d’activitat esportiva als municipis

·        Impuls d’accions orientades a facilitar l’accés a la pràctica esportiva de la ciutadania

·        Suport als esdeveniments esportius del territori

·        Elaboració de memòries i informes relacionats amb els continguts del lloc de treball

·        Realitzar el seguiment de la gestió pressupostària dels projectes i actuacions

·        I totes aquelles altres tasques de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

Les persones interessades poden presentar la seva candidatura a través del següent enllaç.

Juntament amb la instància genèrica caldrà presentar la documentació que s’especifica en el punt 3 de les bases del procés de selecció.

Es poden presentar candidatures fins el dia 21 de juny de 2021.

DOCUMENTACIÓ

 Convocatòria i bases i del procés de selecció
– Formulari de sol·licitud que caldrà adjuntar a la instància genèrica, juntament amb la documentació que s’especifica a la base 3

Darrera actualització: 11.06.2021 | 15:36