Continua vigent la bonificació fiscal per la instal·lació de plaques fotovoltaiques

Dimarts, 24 d'agost de 2021 a les 00:00

Per a més informació es poden consultar les ordenances municipals número 3 i 58 en aquest enllaç.

Des de l’Ajuntament es proporciona una bonificació del 40% en l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) de l’habitatge en el que es dur a terme la instal·lació. Aquesta bonificació s’aplicarà durant els 5 anys posteriors a la presentació de la sol·licitud.

També hi ha una bonificació del 95% en el pagament de l’Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres (ICO), que es paga amb l’entrega de la llicència d’obres.

La sol·licitud s’haurà de demanar al mateix ajuntament i es requeriran els documents que acreditin l’execució i legalització de l’obra.

A més a més, està prevista que durant els mesos de setembre i octubre, la Generalitat publiqui la convocatòria per subvencionar part de la instal·lació de plaques fotovoltaiques.

Darrera actualització: 24.08.2021 | 12:13