La prehistòria

Actualment es conserven les restes d'un antic poblat ibèric, amb també alguna resta medieval, que es troba situada en el lloc anomenat Pla dels Ocells, en un turó des d'on es domina el curs del Ter. D'aquest conjunt arqueològic, força emboscat fins fa quatre dies, se'n pot seguir bastant bé el perímetre. Aquest poblat està a l'espera de ser científicament excavat, i per tant de moment no ens pot aportar noves informacions.

La persona que més s'ha esforçat per divulgar la seva existència ha estat Joaquim Grau, un estudiós local. No es coneix ni tan sols la cronologia del poblat, però s'apunta que caldria retrocedir fins als principis de la nostra era. Aquest és el vestigi de presència humana sedentària més antic que hi ha al poble que segles després seria Sant Quirze de Besora.

Des de l'Ajuntament de Sant Quirze i el Club d'Història Local es volen promoure unes excavacions que estan pendents de dotació pressupostària.

Per ordre cronològic, les següents restes arqueològiques serien les romanes. Concretament, alguns trams de la via romana, visibles a la Cogulera i quasi paral.lels al traçat de l'antiga carretera de Ribes, quan encara no era obert el túnel. Tampoc aquesta resta ha estat investigada científicament, ni datada amb precisió. Hom sap però que les restes formaven part d'una via secundària que unia Ausa (l'actual Vic) amb poblacions del Pirineu.

La presència d'aquesta via, i del nucli de població ibèrica, demostren que estem en una zona de pas per on circulaven persones i mercaderies des de temps molt antics.

Darrera actualització: 03.10.2016 | 13:50