El naixement del Nucli

Fetes les breus explicacions sobre la prehistòria, no hi cap dubte que el primer naixement de 'actual població de Sant Quirze de Besora el podem situar l'any 898. Estem al segle IXè en el marc de la política de repoblació que va endegar el comte Guifré el Pilós. En aquest moment, es basteix una línia de castells de defensa de les fronteres cristianes, i aquest és l'origen del Castell de Besora. L'únic document conegut de l'època, i la base dels mil cent anys que ara commemorem, és l'acta de consagració de les parròquies de Sant Quirze de Besora i Santa Maria de Besora, les dues sota el domini del Castell de Besora i del monestir de Sant Joan de les Abadesses. En aquest moment el monestir era femení, tot i que anys després viuria un gran escàndol, seria dissolt, i passaria a ser masculí. Seguint la informació que ens dóna aquest document, l'abadessa de Sant Joan Emma (filla de Guifré el Pilós), a l'edat de dotze anys, va demanar al bisbe de Vic, Gotmar, l'aprovació de la creació d'aquestes dues parròquies en les terres que li havia donat el seu pare. Amb la creació de les parròquies, es consolida una organització institucional dels habitants del terme de Besora. Lògicament, aquest territori ja era habitat per pagesos i ramaders abans de la creació de la parròquia, però l'aparició d'aquesta suposa una organització de la comunitat amb caire religiós i també polític, com era comú en aquells temps a Catalunya.

La major part dels habitants de Sant Quirze de Besora es dedicaven a l'agricultura, i en la documentació encara no s'esmenta concretament l'existència d'un nucli urbà, però aquest no tardaria en aparèixer.

Darrera actualització: 22.09.2022 | 09:58