Llei de dependència

Atenció a persones que puguin tenir dubtes o consultes per sol·licitar el reconeixement de la situació de dependència.

Es gestiona tot el procés per accedir a les ajudes establertes per la Llei de dependència.

Link:

http://www.osonaserveissocials.cat/cartera-de-serveis/promocio-autonomia-atencio-dependencia/assessorament-llei-dependencia/

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/persones_amb_dependencia/

Qui pot sol·licitar-ho:

Persones d’edat indistinta en situació de dependència

Darrera actualització: 29.08.2018 | 11:55