Calendari Fiscal

A la documentació adjunta d'aquest apartat podeu consultar el Calendari Fiscal vigent de recaptació dels tributs locals de l'Ajuntament de Sant Quirze de Besora, d'acord amb l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona.

Calendari Fiscal de Recaptació 2020

Del 2 de març al 4 de maig de 2020

- IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

Del 6 de maig al 6 de juliol de 2020

- TAXA GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS

- TAXA GESTIÓ RESIDUS COMERCIALS

- TAXA SOBRE EL CLAVEGUERAM

- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS (NO domiciliats)

1 de juliol de 2020

- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS, 1a FRACCIÓ (domiciliats)

2 de novembre de 2020

- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS, 2a FRACCIÓ (domiciliats)

Del 4 de setembre al 5 de novembre de 2020

- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS

- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES CONSTRUÏTS

- CEMENTRI, TAXA D’ENTRADA DE VEHICLES I GUAL

Del 18 de setembre al 18 de novembre DE 2020

- IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Darrera actualització: 05.12.2019 | 12:33
Darrera actualització: 05.12.2019 | 12:33