Convocatòries de personal

En aquest apartat podeu consultar la informació referent als processos de selecció de l’oferta pública de treball de l’Ajuntament.

A la documentació adjunta de cada convocatòria ja realitzada s’hi poden consultar els expedients relatius al procés de selecció de cada plaça coberta mitjançant la modalitat de concurs públic. Concretament, s’hi pot consultar:

  • Les bases reguladores que estableixen els criteris de selecció, el calendari i requisits del procés selectiu i els termes de la contractació.
  • La resolució de les persones admeses i excloses en funció del què estableixen les bases.
  • Els resultats finals del procés de selecció, especificant les respectives puntuacions, a partir dels quals s’estableix la contractació.

Cal tenir en compte que tota la informació relativa a totes les convocatòries públiques de personal es publica de manera oficial al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament i, posteriorment, en aquest apartat. Per a les convocatòries pendents o en curs, consulteu prioritàriament l’e-Tauler.

Darrera actualització: 13.10.2023 | 18:15
Darrera actualització: 13.10.2023 | 18:15