El Pla Local de Joventut ja és una realitat

Dimecres, 7 d'abril de 2021 a les 00:00

L’Ajuntament ja té a punt el nou Pla Local de Joventut per als quatre anys vinents, fins a 2024.

Amb el Pla jove per Sant Quirze s’impulsaran 14 accions per millorar el benestar dels i les joves de 13 a 29 anys del municipi.

L’Ajuntament i el Servei de Joventut de Sant Quirze de Besora ja tenen enllestit el document que marcarà les línies estratègiques que estructuraran les polítiques de joventut al llarg dels pròxims quatre anys. El Pla Local de Joventut defineix els objectius i les accions pensades per millorar el benestar dels i les joves del municipi en el període 2021-2024. Destinat a joves d’entre aproximadament 13 i 29 anys (un 16,8% de la població), el full de ruta permet organitzar i coordinar els recursos municipals d’una manera més efectiva, afavorir la participació i coordinació al territori. Amb aquesta planificació es pretén donar resposta a les necessitats i interessos de les persones joves, esdevenir més eficients i posar en valor el treball diari del Servei de Joventut.

És un document marc, viu i dinàmic, que guia i orienta les actuacions locals de manera coordinada i transversal aprofitant els recursos existents al territori, entenent que tenen una finalitat comuna. En aquest sentit, les accions són adaptades a la realitat de Sant Quirze de Besora, sempre tenint en compte l’entorn proper i la seva idiosincràsia, la Vall del Ges, el Bisaura i Orís, però també els adjacents com el Ripollès, el Lluçanès i la comarca d’Osona en general.

 

Arnau Bosch, regidor de Joventut, a la presentació comenta que “des del 2008 el nostre país arrossega les conseqüències d’una crisi econòmica que va conscienciar de la bombolla en què s’havia viscut. Ara, de nou entrem de ple en una crisi econòmica i social, on cada vegada és més complicat emancipar-se i trobar una feina estable que et permeti gaudir d’un cert nivell de vida. Afrontem aquesta situació com a un repte majúscul i ens marquem com a objectiu dotar a la joventut de recursos que facilitin el seu desenvolupament en tots els vessants i la seva emancipació”.

El camí dibuixat parteix de l’anàlisi de la realitat juvenil de Sant Quirze de Besora i les polítiques de joventut locals existents en el moment que es va iniciar, l’any 2019. La seva elaboració ha estat un procés de reflexió, diagnosi i anàlisi que vol recollir allò que tenim i allà on volem anar.

Per elaborar el PLJSQB s’han dut a terme diverses sessions de treball amb tècnics i tècniques, professionals, regidors i regidores, joves i s’ha fet una enquesta al col·lectiu. La percepció de la realitat dels joves, els seus interessos i necessitats han estat claus a l’hora d’identificar els punts febles i aplicar actuacions innovadores per resoldre les mancances detectades, intentant ser sempre tan realistes com sigui possible. Per això, el Pla Local de Joventut és l’instrument estratègic per fer front als reptes actuals que mirin al futur amb projectes, programes i actuacions a llarg, mitjà i curt termini, amb el sistema d’avaluació corresponent per garantir un procés continu, d’adequació i millora constant.

Un cop acabada aquesta fase de diagnosi s’ha fet el disseny del document que inclou 3 eixos bàsics (amb 8 objectius i 14 accions):

EIX 1. Participació: eina de transformació social, promoció de la cultura i cohesió social

  • Capacitar i donar suport a les entitats
  • Fomentar la coneixença de les entitats d’interès juvenil i la coordinació amb el Servei de Joventut
  • Fomentar i potenciar els espais de participació
  • Ampliar i adaptar els canals de comunicació

D’aquests objectius se’n derivaran 6 accions.

EIX 2. Emancipació

  • Potenciar la cohesió social a través de programes de desenvolupament comunitari
  • Incentivar i facilitar l’accés de tots els i les joves a informació de qualitat
  • Facilitar la igualtat d’oportunitats amb una mirada prioritzadora a l’educació, l’ocupabilitat i l’habitatge

D’aquests objectius se’n derivaran 6 accions.

EIX 3. Promoció de la salut

  • Generar espais de formació formal i no formal, orientació, prevenció i sensibilització en l’àmbit de la salut

D’aquests objectius se’n derivaran 2 accions.

El PLJSQB s’ha dut a aprovació el passat ple de març que es va celebrar el dia 30. Un cop amb el vistiplau del plenari, es passarà a la fase d’implementació al llarg del període 2021-2024.

Podeu consultar a la part dreta d’aquesta pàgina, la versió íntegra del Pla Local de Joventut de Sant Quirze de Besora 2021-2024 aprovat.

Darrera actualització: 07.04.2021 | 17:28