Representació Municipal a Òrgans Col·legiats

Òrgans col·legiats de participació municipal


La Corporació municipal es troba representada en diferents òrgans col·legiats, tant d’organismes d’àmbit municipal com supramunicipal, amb la finalitat de representació pública i/o per al desenvolupament de serveis de manera conjunta. 

La representació municipal en aquests òrgans és delegada als diferents Regidors i Regidores de la Corporació.

Els i les representants de l’Ajuntament de Sant Quirze de Besora en els diferents òrgans amb participació municipal són els que segueixen a continuació:

ÒRGANS MUNICIPALS:

Llistat de representants públics a ens o entitats l’àmbit dels quals és el municipi de Sant Quirze de Besora.

CONSELL MUNICIPAL ESCOLAR

- Sra. Josepa Esquerrà Areñas, Regidora d ́Educació, i suplent Sra. Cristina Oteisa Sanchez, Regidora de Joventut.

CONSELL ESCOLAR DE L’ESCOLA SEGIMON COMAS

-Sra. Cristina Oteisa Sanchez, Regidora de Joventut i suplent Sra. Josepa Esquerrà Areñas, Regidora d ́Educació.

CONSELL ESCOLAR DE L’INS BISAURA

-Sra. Josepa Esquerrà Areñas, Regidora d ́Educació, i suplent Sra. Cristina Oteisa Sanchez, Regidora de Joventut.

CONSELL ESCOLAR DE LA LLAR D’INFANTS “ELS QUIRZETS”

Sra. Josepa Esquerrà Areñas, Regidora d ́Educació, i suplent Sra. Cristina Oteisa Sanchez, Regidora de Joventut.

COMISSIÓ DE FESTES

-Sr. Gerard Puig Carmona, Regidor de Festes, i suplents Sra. Cristina Oteisa Sanchez, Regidora de Joventut i Joan Mendo Toll, Tinent d’alcalde.

CONSELL DE LA RESIDÈNCIA ASSISTIDA MUNICIPAL

Sra. Josepa Esquerrà Areñas, Regidora d ́Educació, i suplent Sr. David Solà Rota, Alcalde-President. I un representant del Grup JuntsxSantQuirze a proposta d’aquest grup.

- Un/a representant de l’Oposició (Junts per Sant Quirze – JUNTS)

 

ÒRGANS SUPRAMUNICIPALS:

Llistat de representants públics a ens o entitats l’àmbit dels quals sobrepassa el municipi de Sant Quirze de Besora.

PARC COMARCAL DEL CASTELL DE MONTESQUIU

- Sr. DAVID SOLÀ I ROTA – Alcalde

- Sr. JOAN MENDO I TOLL – 1r. Tinent d’Alcalde

ADF BISAURA I ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS SERRA DE BELLMUNT

- Sr. DAVID SOLÀ I ROTA – Alcalde

- Sr. JOAN MENDO I TOLL – 1r. Tinent d’Alcalde

CONSORCI DEL TER

- Sr. DAVID SOLÀ I ROTA – Alcalde

- Sr. JOAN MENDO I TOLL – 1r. Tinent d’Alcalde

ASSOCIACIÓ LEADER RIPOLLÈS GES BISAURA

- Sr. DAVID SOLÀ I ROTA – Alcalde

- Sr. JOAN MENDO I TOLL – 1r. Tinent d’Alcalde

CONSORCI DE LA VALL DEL GES, ORÍS I BISAURA

- Sr. DAVID SOLÀ I ROTA – Alcalde

OSONA TURISME

- Sr. DAVID SOLÀ I ROTA – Alcalde

- Sr. JOAN MENDO I TOLL – 1r. Tinent d’Alcalde

XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT

- Sr. DAVID SOLÀ I ROTA – Alcalde

FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

- Sr. DAVID SOLÀ I ROTA - Alcalde

CONSORCI LOCAL

- Sr. DAVID SOLÀ I ROTA - Alcalde

Darrera actualització: 13.10.2023 | 18:41
Darrera actualització: 13.10.2023 | 18:41