Benestar social

Què son els Serveis Socials?

Els  serveis socials bàsics , són el conjunt d’actuacions destinades a informar, atendre i donar suport personal a tots els ciutadans i ciutadanes del municipi, especialment a les persones amb mancances d’autonomia personal, amb dependència, i amb dificultats en les relacions personals, familiars i/o socials.

Els serveis socials bàsics s'organitzen territorialment i estan dotats d'un equip multidisciplinari  que ha de fomentar el treball i la metodologia interdisciplinaris, integrat pel personal professional necessari per al compliment de les seves funcions, amb l'estructura directiva i de suport tècnic i administratiu que s'estableixi per reglament. Els serveis socials bàsics inclouen els equips bàsics, els serveis d'ajuda a domicili i de teleassistència.

Darrera actualització: 07.10.2016 | 13:34