Treball, Afers Socials i Famílies establirà un ajut de fins a 2.000€ per a persones autònomes

Dimarts, 17 de març de 2020 a les 00:00

Per aquelles persones que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, i sempre que figurin d’alta en activitats de les que les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposin d’altres fonts alternatives d’ingressos.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies establirà un ajut, en forma de prestació econòmica, de fins a 2.000 euros per a les persones treballadores autònomes –persona física-, que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, i sempre que figurin d’alta en activitats de les que les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposin d’altres fonts alternatives d’ingressos.

Aquest ajut compta amb un pressupost de 7,5 milions d’euros i preveu beneficiar d’unes 4.500 persones treballadores autònomes.

Per accedir a aquest ajut, les persones treballadores autònomes – persona física- hauran d’estar donades d’alta al règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA), i amb domicili fiscal a Catalunya.

L’accés a l’ajut s’aconsegueix mitjançant l’acreditació de pèrdues econòmiques en el mes de març de 2020 en comparació amb el mateix mes de març de 2019.

En el cas de les persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la facturació  mensual des de l’alta al RETA.

El Departament atorgarà aquest ajut pel procediment de concurrència competitiva fins a l’exhauriment de la partida pressupostària que s’hi destini, i serà incompatible amb qualsevol altre ajut destinat a la mateixa finalitat.

El Govern de la Generalitat, a través del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, ha pres aquesta decisió com a resposta urgent a les persones que configuren el Treball Autònom de Catalunya davant d’aquesta situació excepcional, que ha obligat a a diferents autoritats governatives a actuar en el confinament i aïllament de persones i activitats.

Aquest fet impacta directament, amb previsibles pèrdues econòmiques, en la prestació del servei de les persones treballadores autònomes, ja sigui per manca de possibilitat de la prestació professional personalment o pel tancament de l’espai on es duu a terme l’activitat professional.

L'ajut

  • Preveu beneficiar fins a 4.500 treballadors.
  • La quantia destinada pel  Departament de Treball, Afers Socials i Famílies serà de 7,5 M d'euros. 
  • L'ajut pot arribar fins a 2.000 euros per persona 
  • Es prioritzarà a aquells autònoms donats d’alta amb epígrafs vinculats amb les activitats que han quedat suspeses pel Reial Decret 463/2020 de 14 de març pel que es declara l'Estat d'Alarma.
  • S'atorgarà pel procediment de concurrència competitiva fins exhaurir la partida pressupostària
  • Serà incompatible amb qualsevol altre ajut de la mateixa finalitat. 

Condicions:

  • Estar donat d’alta en el règim especial d’autònoms 
  • Tenir el domicili fiscal a Catalunya
  • Acreditar pèrdues econòmiques durant el març de 2020 en comparació amb el març de 2019.
  • Autònoms emprenedors, d'alta recent inferior a un any:  En el cas de que no s’hagi estat donat d’alta durant un any, fer una comparativa en funció de la mitjana dels mesos en què s’ha estat d’alta en aquest règim.

Estigueu al cas a l'aprovació del  Decret que reguli aquesta ajuda per tal de veure exactament les condicions i requisits que s’exigiran per a poder-la tramitar. Probablement es publiqui a principis de la setmana vinent . Es podrà tramitar telemàticament.

Darrera actualització: 17.03.2020 | 13:38